English

گروه صنعتی زمهریر

کرایوژنیک-مخزن

گروه صنعتی زمهریرگروه صنعتی زمهریر

مخازن آبزی پروری

مخزن اکسیژن مایع آبزی پروری تجهیز ثابتی  است که بدون نیاز به برق و اپراتور کار می کند.
نحوه کار کرد این مخازن به این صورت است که در مجموعه بر روی فنداسیون نصب می گردد و با استفاده از ماشین های حمل اکسیژن،مایع اکسیژن در درون مخزن شارژ میگردد.با باز کردن شیر،جریان با فشار تنظیم شده در خط لوله به سمت مخروط ها(cone) جریان می یابد و از این طریق به بخش های حوضچه های مصرف کننده انتقال پیدا می کند.
تنها فعالیت مورد نیاز در این زمان چک کردن هفتگی گیج سطح سنج مایع است که نشان دهنده درصد پر بودن مخزن است.در صورتی که این گیج ما بین 20% تا 30% قرار گرفت باید شارژ بعدی سفارش داده شود.
خلوص اکسیژن در این شرایط ثابت خواهد بود و با توجه به رگلاتور فشارساز افت فشار حتی در بالاترین میزان مصرف وجود ندارد. تنظیمات دستی و اتوماتیک در این مخازن به راحتی انجام می گیرد.

اکسیژن امری حیاتی در تمام  مراکز آبزی پروری است و این امر باعث تمرکز نفرات مرتبط و مدیران شده است.
میزان اکسیژن تاثیر مستقیمی با موارد زیر دارد:
1-کاهش استرس آبزی
2-افزایش وزن گیری تا 2.5 برابر در شرایط مشابه
3-کاهش آب ورودی تا 1/3 در شرایط مشابه
4-کاهش تلفات
5-کاهش بیماری
6-افزایش رشد
که استفاده از اکسیژن در کنار چند عامل دیگر می تواند کاملا موثر باشد.

 

در آب ورودی(چاه-رودخانه و…) هر مزرعه آبزی پروری به صورت طبیعی میزان قابل توجهی اکسیژن وجود دارد که با اضافه کردن این آب به حوضچه ها آب تازه میزان اکسیزن را بالا می برد.اما در زمانی که میزان تراکم ماهی در حوضچه به حد مشخصی برسد میزان اکسیژن کاهش می یابد و برای داشتن حالت متراکم باید به آب اکسیژن افزود.در صورتی که حوضچه از سیستم بسته استفاده می نماید این نیاز بیشتر احساس می شود.اکسیزن یکی از نیاز های ابتدایی برای پرورش متراکم می باشد.

آیا تنها با تزریق اکسیژن در آب می توان پرورش متراکم داشت؟

همان طور که گفته شد اکسیژن یکی از عوامل مهم در پرورش متراکم است ولی با افزودن اکسیژن در آب میزان فعالیت،جذب و دفع  آبزی افزوده می گردد پس باید موارد زیر هم تحت کنترل قرار گیرد تا نتیجه 100% حاصل گردد و بتوان پرورش متراکم را داشت:
1-آمونیاک
2-CO2
3-هیدرولیک آب
4-فضولات

 

1تن

حالت اول:
-میزان غذا دهی در هر روز حدود 70 کیلوگرم

حالت دوم:
مجموعه هایی که روزانه تا 5 کپسول اکسیژن استفاده می کنند.

حالت سوم:
مجموعه هایی که از اکسیژن ساز –لیتری استفاده می کنند.
(برای این مراکز مخزن 1 تن اکسیژن مناسب می باشد)

 

4 تن

حالت اول:
-میزان غذا دهی در هر روز حدود 280 کیلوگرم

حالت دوم:
مجموعه هایی که روزانه تا 20 کپسول اکسیژن استفاده می کنند.

حالت سوم:
مجموعه هایی که از اکسیژن ساز –لیتری استفاده می کنند.
(برای این مراکز مخزن 4 تن اکسیژن مناسب می باشد)

 

6 تن

حالت اول:
-میزان غذا دهی در هر روز حدود 420 کیلوگرم

حالت دوم:
مجموعه هایی که روزانه تا 30 کپسول اکسیژن استفاده می کنند.

حالت سوم:
مجموعه هایی که از اکسیژن ساز –لیتری استفاده می کنند.
(برای این مراکز مخزن 6 تن اکسیژن مناسب می باشد)

 

10 تن

حالت اول:
-میزان غذا دهی در هر روز حدود 700 کیلوگرم

حالت دوم:
مجموعه هایی که روزانه تا 50 کپسول اکسیژن استفاده می کنند.

حالت سوم:
مجموعه هایی که از اکسیژن ساز –لیتری استفاده می کنند.
(برای این مراکز مخزن 10 تن اکسیژن مناسب می باشد)

20 تن

حالت اول:
-میزان غذا دهی در هر روز حدود 1400 کیلوگرم

حالت دوم:
مجموعه هایی که روزانه تا 100 کپسول اکسیژن استفاده می کنند.

حالت سوم:
مجموعه هایی که از اکسیژن ساز –لیتری استفاده می کنند.
(برای این مراکز مخزن 20 تن اکسیژن مناسب می باشد)

 

25 تن

حالت اول:
-میزان غذا دهی در هر روز حدود 1680 کیلوگرم

حالت دوم:
مجموعه هایی که روزانه تا 120 کپسول اکسیژن استفاده می کنند.

حالت سوم:
مجموعه هایی که از اکسیژن ساز –لیتری استفاده می کنند.
(برای این مراکز مخزن 25 تن اکسیژن مناسب می باشد)

 

https://zamharirco.ir/aquaculture/

بازدید : 53
مخازن آبزی پروری
سایر محصولات گروه صنعتی زمهریر